Vietnam Minecraft Server List

Vietnam Minecraft Servers

Rank Minecraft Server IP Address Game Modes

1

33/34

SaigonMC - Sài Gòn Minecraft là một server Minecraft Việt Nam với chủ đề đa vũ trụ, đa dạng trò chơi và các tính năng cực kỳ hấp dẫn.

Economy Minigames Survival Vanilla

2

Pixelmon