Server Information
Server IP JesusCraft.mcpro.io
Status Offline
Port 41330
Current Rank 4415
Online Players 0/0
Server Version
Host Location Slovakia Slovakia
Votes this month 0
Votes since join 1
Website https://server.pro/server/10544963/
Last Update 133 minutes ago
Join Date 2018-08-08 06:18:57
Game Modes Bukkit Call of Duty Cracked Economy Minigames Skyblock Survival
Share this Server:

JesusCraft.mcpro.io / 149.202.92.164:41330

JesusCraft.mcpro.io / 149.202.92.164:41330
Vote for JesusCraft.mcpro.io... Support this server, get rewards!

Description

Nov SLOVAK / CZECH server , ktor sa zaklad hlavne na originlnom skyblocku. Njdete tu mnoho foriem ako si zarobi peniaze, naprklad cez jobs alebo lohy, alebo cez predvanie , alebo aie spsoby. Na serveri be normlna obtianos , ie nebude tak problm zaa a postupne sa zdokonalova. Na serveri njdete taktie VIP , ie sa nemuste b , pokia by to bolo pre vs vemi ak ten zaiatok. Pokia by ste nechceli VIP , ale isto len nejak hern peniaze, tak to sa d tie spravi cez SMS platbu a hne to bude pre vs ahie. Server je uren pre hrov, ktor s chc v kude zahra nejak t klasiku so zopr novmi vecikami, ktor im uahia preitie v hre. Pokia ste Youtuber, tak mte zska na naom serveri prefix Youtubera samostatne uren vhody . Nie ako pre VIP hra, ale pre vs ako Youtubera osobne. Server po novom podporuje aj verzie 1.9 1.10 1.11 1.12 . Sce server be na 1.12.2 verzi, ale d sa na napoji aj so starmi vyie spomnanmi verziami. Dfam, e si njdete chvku asu a zjdete sa pozrie na n server : . Pokia s vami privediete na n server aspo 2-3 ach ud, tak dostanete od ns pean darek hne na zaiatok hry . akujem

    Do you own a Minecraft Server? Advertise with us for FREE

    Our goal is to get players gaming faster, and it could be your server they are looking for.. Sign up today! Add Server